مهندسین جوان

معرفی صنعت سوله

فهرست مطالب                                                                     صفحه

-مقدمه                                                                                      5

-معرفی صنعت سوله                                                                 6  

-انواع سوله                                                                                7

-مراحل احداث سوله                                                                   8

-پی کنی واجرای فونداسیون                                                        8

-برش وسوراخکاری                                                                     9

-تاییدورنگ                                                                                10

-حمل و نصب                                                                           10

اجزای تشکیل دهنده سوله

-       ستون                                                                             12

-       اتصال ستون به فونداسیون                                             13

-       رفتر                                                                              14

-       پرلین                                                                            15

-       استروت                                                                        16

-       وال پست                                                                      17

-       بادبند                                                                             17

-       سگراد                                                                          18

-       پیچ و مهره                                                                   19

-       سقف                                                                          19

-       آبرو                                                                            21

-       دیوار سوله                                                                 21

-       کفسازی سوله                                                           22

-       دربها و پنجره ها                                                         22

-       درز انبساط                                                                 23 

-       سیستم تهویه                                                             24

 

معرفی صنعت سوله :

سوله اسکلت بسته ای است که از ستون ( عضو قائم) و تير يا ترک يا تراورس  ( عضو شيبدار ) تشکيل می شود و در حالت طويل بادبند عضو قطری نيز به اعضا اضافه می گردد . قاب در حالت سوله بصورت يک طبقه و در ابعاد مختلف ساخته می شود و برای ساختمانهای صنعتی و پوشش دهانه های بزرگ مانند کارگاه ها ـ کار خانه ها ـ دامداری ها ـ انبارها ی علوفه وقطعات صنعتی و آشيانه هواپيماها و سالنهای ورزشی استفاده ميشود . اين نوع ساختمان به مرور زمان وبه تدريج جای ساختمانهای با سيستم خرپا يی را گرفته است ، قابهای سوله اهميت ويژه ای از نظر مهندسی مدرن کسب نموده است .

 سوله به دو صورت طراحی ساخته می شود   :                                           

1- قاب با اينرسی يکنواخت :                                                                         در اين حالت ، مقطع ستون و مقطع ترک ( تراورس ) بصورت يکنواخت وثابت می باشند .                                                                2- قاب با اينرسی غير يکنواخت :                                                                     که به دو حالت می باشد A : با مقطع ستون يکنواخت وترک ( تراورس ) غير يکنواخت .      Bقاب با مقطع ستون غير يکنواخت و ترک ( تراورس ) غير يکنواخت .             

طراحي براي نيرو هاي جانبي :

سوله ها را براي بيشينه اثر باد يا زلزله طراحي مي كنند چراكه امكان اتفاق اين دو مولفه به طور همزمان بسيار كم است .   به تجربه ثابت شده است كه به دليل  سطح باد گير زياد  اين سازه ها وهمچنين سبكي وزن آنها اغلب نير وهاي جانبي بدست آمده از مولفه باد بيشتر از نيروي زلزله بوده و( اثر باد) ملاك طراحي مي باشد .

انواع سوله :

سوله ها به طور کلی به دسته های زیر تقسیم می گردد :

1-  تک دهانه به صورت ۸

2- دو یا چند دهانه با ستون مشترک به صورت ۸۸ یا ۸۸۸ یا ۸۸۸۸

3- دو دهانه به صورت ۸

4- سوله مدور

5- سوله چند ضلعی

اطلا عات اولیه جهت طراحی سوله :

1 - دهانه     2-طول

3- ارتفاع   4- شیب

مراحل احداث يک اسکلت سوله :

1ـ  پی کنی و اجرای فونداسيون         2ـ برش ورق ها و مونتاژ و جوشکاری              3ـ تائيد و رنگ                 4ـ حمل ونصب سوله                 5 ـ اجرای پوشش

 پی کنی و اجرای فونداسيون :

قسمتی از ساختمان را که در قسمت زيرين آن قراردارد و مانند ريشه درخت عمل کرده و وزن سازه را به خاک اطراف منتقل می کند و همچنين باعث تعادل ساختمان می شود فونداسيون می گويند .

 برای احداث اسکلت سوله اولين مرحله اجرای فو نداسيون می باشد که ابعاد هر چاله فونداسيون بستگی به ميزان تحمل بار ستونی دارد که برروی آن قرار می گيرد . اين   چاله ها با شناژ به هم کلاف میشوند . شناژ به معنی زنجير و اصطلاح آن به اين دليل بوده که فونداسيون هارا به هم متصل می کند ، شناژ ها بدليل يکنواخت کارکردن پی ها و تقسيم فشار وارده به پی و به تمام سطوح بطوری که فشارها و کشش ها در سطح زمين ساختمان يکسان پخش شود استفاده می شوند.

بعداز پی کنی و آرماتوربندی ، بولتها در جای خود قرار میگیرند و سپس بتن فونداسیون ریخته میشود .

* قبل از احداث و اجرای فونداسیون بایستی از طریق آزمایش ، خاک محل و مقاومت آن سنجیده شود تا در صورت لزوم زیرسازی های لازم انجام پذیرد ، چرا که به لحاظ سنگینی سازه ،  این مرحله و اجرای صحیح آن حائز اهمیت میباشد .

مرحله برش وسوراخکاری :

قبل از ساخت اجزای مختلف سوله ،  با استفاده از نقشه های سفارش ساخت(*) (SHOP DRAWING) ورق در محل کار گاه بوسيله گيوتين ( قيچی آهن بر ) برش خورده و بعد مونتاژ شده و جوشکاری می شود.                                                               سوراخکاری های لازم نیز در همین مرحله انجام میشود .

*SHOP DRAWING  به نقشه هایی گفته میشود که جزییات دقیق یک ستون یا رفتر شامل ضخامت، تعداد ، طول ،عرض و سایر مشخصات لازم جهت ساخت قطعه را داراست واز روی نقشه های اصلی و اولیه تهیه میشود و در مرحله تهیه نقشه های فوق باید توجه و دقت بسیاری صورت گیرد چرا که هرگونه اشتباهی در این مرحله باعث خسارت هنگفتی خواهد شد .  

تایید و رنگ :

   قبل از رنگ آميزی، قطعات توسط مهندسين بازبينی وتائيد می شود و در صورت نیاز برای سند بلاست (**) فرستاده میشود و بعد از تميزکاری برای رنگ آميزی آماده ميشوند. در این مرحله دو یا سه لایه رنگ بر روی ستونها و رفترها و سایر اجزای فلزی زده میشود که تعداد لایه ها و نوع رنگ در مشخصات فنی ونقشه ها موجود میباشد .  

رنگ آمیزی با قلمو مجاز نیست و حتماً بایستی با پیسوله رنگ آمیزی صورت بگیرد .           

       ** سند بلاست به عملیاتی گفته میشود که طی آن ماسه سیلیسی با فشار بر روی قطعه پاشیده میشود تا علاوه بر پاک کردن زنگ زدگی ، سطح را برای رنگ زدن آماده کند . معمولاً تمامی قطعات فلزی قبل از رنگ سند بلاست میشوند .  نکته مهم در عملیات سند بلاست این است که باید از زیاده روی در این امر خودداری کرد چرا که این کار باعث فرسایش و نازک شدن لایه های فلزی میشود .

 حمل ونصب :

 بعد از رنگ ،  مرحله حمل و نصب می باشدکه قطعات ساخته شده از محل ساخت (کارگاه) به محل نصب ( زمين خريدار ) انتقال داده می شود و اکيپ نصاب برای نصب سوله به محل اعزام می شوند . نصب به وسیله جرثقیلهای سنگین انجام میشود .           در این مرحله باید دقت نمود که حتما قاب به صورت کامل نصب شود ، چرا که به علت بلندی ستونها در صورت عدم نصب رفترها و نصب ستون به صورت تکی و رها کردن آن امکان واژگونی ستون وجود دارد .                                                               اجرای پوشش :                                                                                         بعد از نصب سوله به مرحله پوشش ميرسيم که درکه در قسمتهای بعد به توضیح آن     می پردازیم .

اجزای تشکیل دهنده سوله :

1- ستون   2-رفتر   3-پرلین   4-استروت   5-وال پست    6-بادبند   7- سگراد  8 -پیچ و مهره 9 – سقف یا سایبان

ستون :

 در شرايط خاص مقاطع نورد شده در كار خانجات فولاد سازي جواب گوي نياز هاي ما نمي باشند وما ناگزير هستيم پروفيل هائي را  با توجه به مشخصات فني خاص از ورق هاي فولادي تهيه كنيم بدين منظور ورق هاي فولادي را خط كشي نموده ، برش داده ودر نهايت جوش مي دهيم .

 به اين پروفيل ها تير ورق(  * )گفته مي شود و اكثر اعضاي فولادي  بكار رفته در سوله  و   كار خانجات صنعتي از اين دست مي باشند .

.................................ادامه دارد..............

رفتر: 

شاهتیر یا همان تیرهای اصلی بوده که بارها ............

 

  • دوستان عزیز برای دستیابی به ادامه مطلب که جمعاً 24 صفحه میباشد با شماره 09191821054  مهندس حدادزاده ، تماس بگیرید.....
  • ضمناً در صورت نیاز انواع نقشه های اجرایی سوله با دهانه های مختلف به انضمام کلیه دیتایل ها ی مربوطه و عکسهای تمام مراحل اجرایی موجود میباشد که برای سفارش میتوانید با شماره داده شده تماس بگیریذ.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۷ساعت 14:50  توسط حسین  |